مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله آزادی مشروط

1 / 10
از 1 کاربر

در این صفحه مقاله ای با عنوان " آزادی مشروط" برای شما قرار داده شده است که میتوانید ابتدا مطالعه و سپس از لینک دانلود مقاله که در انتهای صفحه قرار داده شده است آن را به صورت رایگان دانلود کنید.
دانلود مقاله آزادی مشروط به بررسی یکی از ابزارهای اصلاح و بازاجتماعی کردن متهم میپردازد. دانلود مقاله مذکور خواننده را با تاریخچه این نوع آزادی در سایر کشورها، مبانی و نحوه اجرای آن در قانون مجازات اسلامی ایران آشنا میکند. شما میتوانید پس از دانلود مقاله آزادی مشروط به صورت رایگان و مطالعه آن راجع به محتوای این مقاله نظرات خود را ارسال کنید. پایگاه دانلود مقاله های حقوقی از شما میخواهد با دانلود مقاله از این پایگاه و مطالعه آن به هر مقاله امتیاز دهید.

 

آزادی مشروط

آزادی مشروط یک ابزار و ارفاق است که قبل از اتمام مدت مقرر مجازات حبس توسط دادگاه صادرکننده حکم به محکوم علیه اعطا میشود که نمایانگر توجه خاص قانونگذار به هدف اصلاح و درمان بازسازگاری اجتماعی محکوم است. آزادی مشروط جزء برنامه های اصلاحی، تربیتی و اجتماعی است که تسهیل کننده بازسازگاری اجتماعی فرد در اجتماع میباشد. واژه انگلیسی آزادی مشروط از عبارت فرانسوی Parole dhonneur به معنای "قول شرف" مشتق میشود. آزادی مشروط در فلسفه کیفری سده ی 19 بخشی از گرایش کلی به اصطلاح مجرمان محسوب میشد. در سال 1791 در جریان انقلاب فرانسه (کنت دومیرابو) برخی نظریه های مدرن کیفری را پیش بینی و گزارش منتشر کرد که مبتنی بر ایده ی اصلاح بود و بر اصول کار، تفکیک و پاداش ها در آزادسازی مشروط و کمک به فرد هنگام رهایی از زندان تأکید میکرد.
فرانسوی دیگری به نام دومارسنگی (De marsangy) کتابی در سال 1847 منتشر کرد که در آن درباره ی آزادسازی مشروط تحت نظارت پلیس به محکومان مورد بحث قرارداد، که در آن استدلال خود در مورد آزادی مشروط و تشبیه آزادی مشروط به یک بیمار درمان شدنی مثال زد و آن را راه حل اصلاحی که قانون در مورد مجرم اعمال میکند تحقق دانست. آزادی مشروط حاصل زحکمت سه مدیر الگی اروپایی که در زندان اعمال مدیریت کردند باید دانست:

1-مونتسینوز

2- اوبرمایر

3-ماکونوچی

توسعه نظام نخستین آزادی مشروط را باید مرهون تلاش های ماکونوچی رئیس اردوگاه کار کیفری انگلستان واقع در جزیره نورفولک به شمار آورد و به حق ایشان را پدر آزادی مشروط در دنیا معرفی کرده اند و ایشان در نخستین طرح آزادسازی مشروط در اردوگاه های کیفری محکومان تعداد زیادی آزادی نمود که بعداً قوانین کشورها علی الخصوص کشور انگلستان از تجربیات وی نهایت استفاده را برد (آشوری، محمد، جایگزین زندان، ص 117)

تعریف آزادی مشروط

قانون مجازات اسلامی تعریفی از آزادی مشروط ارائه نداده است اما برخی از حقوقدانان آزادی مشروط را با کمی تسامح این گونه تعریف کرده اند "آزادی موقت محکوم به حبسی که مدتی از دوره محکومیت خود را طی کرده و با شرایط پیش بینی شده توسط قانون قابلیت آزادی بقیه مدت مجازات را بدست آورده است که در صورت اجرای شرایط آزادی او قطعی و الّا محکومیت به طور کامل اجرا میگردد" (نوربها، رضا، نگاهی به قانون مجازات اسلامی، نشر میزان، ج اول، 1377، ص 42)

"پارول" عبارت است از آزادی مشروط زندانی (محکوم به حبس) از زندان، این در حالی است که
Conditional discharge با Parole فرق دارد. Conditional discharge عبارت است از آزادی متهم بدون تعیین مجازات مشروط بر این که در طی دوره خاصی (معمولاً سه سال) به جرم دیگری محکوم نشود که به صورت تعویق صدرو حکم به صورت مشروط است در حالی که Parole آزادی محکوم علیه از مجازات حبس به صورت مشروط میباشد.

( martin Elizabeth A, 1998, Adictionary of law)

تاریخچه و مبانی و قلمرو آزادی مشروط

آزادی مشروط از قرن 19 میلادی با پیدایش مکتب تحققی مطرح گردید و هدف عمده این نهاد عبارت بود از پشتیبانی از جامعه و یکپارچگی مجرم با جامعه، بسیاری از مجرمان با جرم های ارتکابی خود نشان دادند که نمی توانند از هنجارهای جامعه پیروی کنند بنابراین یکی از هدف های اصلی اقدام اصلاحی، تربیتی و اجتماعی کمک به سازگار کردن مجرمان با هنجارهای رفتاری و نظارت بر پیشرفت آن ها است که تحت نظارت اجتماعی قرار میگیرند، و این نظارت باید به شیوه های مختلف انجام گیرد و دستورات و شرایط مورد نظر مقامات اعطاء کننده آزادی در مدت زمانی که تحت نظر و نظارت میباشد باید جید تلقی شود و این ضمانت ها باید جنبه واقعی پیدا کنند که با یکپارچگی بر اساس سازگاری مجرم با اجتماع تأکید دارد. این امر باعث به وجود آمدن نهاد آزادی مشروط گردیده است.

تاریخچه پیدایش این نهاد در حقوق ایران به شرح ذیل است:

1-ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 به همراه 9 تبصره آن.

این قانون مقرر میدارد "در مورد جنحه پس از گذشت نصف مجازات و درمورد جنایت پس از گذشت دو سوم از مجازات به شرط این که فرد اولین بار در زندان محکوم شده باشد به صورت مشروط آزاد میگردد."

2.قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361.

این قانون در قالب ماده 39 ق.م نیز آزادی مشروط را پذیرفته و آن را منحصر به حبس تعزیری کرد.

3.مواد 38 الی 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.

4. مواد 58 الی 63 قانون مجازات اسلایم مصوب 1392.

مبانی آزادی مشروط

آزادی مشروط ابزاری است، برای کمک به مجرمین در جهت اصلاح و تربیت و بازگشت به زندگی عادی در جامعه که از زمره بهترین اهداف سیاست جنایی هر کشور بوده که برای تسهیل هدف مذکور، آن دسته از مجرمین که برای بار اول به حبس محکوم میشوند و حالت خطرناک ندارند و برای از سرگیری زندگی و در حقیقت تشویق و ترغیب مجرمان به پیروی از هنجارهای موجود درجامعه بلکه در نتیجه آن نظم و امنیت درجامعه فراهم میشود.(اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد 2، چاپ هفتم، نشرمیزان، 1383، ص 249)

فواید آزادی مشروط

امروزه فواید آزادی مشروط به عنوان مجازات جایگزین سنتی بر هیچ کس پوشیده نیست و کشورها سعی در بسط و توسعه این نهاد را دارند چرا که آزادی مشروط از امتیازات و فوایدی نیز برخوردار است که آن عبارتند از: کاهش تورم جمعیت کیفری، صرفه جویی در مخارج نگهداری زندانیان، بازگشت سریعتر و زودتر مجرم به زندگی عادی در جامعه، استفاده خانواده وی از نیروی کار و اصلاح و تربیت. پس از آزادی مشروط به عنوان یک اهرمی است که مجرم را از تکرار جرم فاصله انداخته و ایشان را به زندگی اجتماعی و پذیرش زندگی و هنجارهای آن وادار میکند. لیکن فواید آزادی مشروط زمانی بیشتر نمود پیدا میکند که پرونده شخصیت مجرم مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و با این اوصاف که در صورتی که ایشان از زندان آزاد گردد دیگر مرتکب جرم نمیشود و شرایط اوضاع و احوال و دستورات دادگاه که در زمان آزادی مشروط برای وی مقید کرده است، به طور کامل رعایت میکند.

آثار آزادی مشروط:

با صدور حکم آزادی مشروط محکوم علیه از تحمل مجازات حبس به طور موقت معاف میشود و محکوم باید در مدت آزادی دستورات و شرایط تعیین شده توسط دادگاه را رعایت کند.در صورت تخلف یا ارتکاب جرم جدید در دوران آزادی مشروط حکم صادره لغو میشود و بقیه محکومیت به اجرا درخواهد آمد و آثار تبعی محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع میگردد. در صورتی که رعایت شرایط و دستورات در دوران آزادی، آزادی وی پس از انقضا آن  مدت قطعی میگردد ولی قطعیت آزادی به معنی زوال محکومیت کیفری از تحمل کیفر بر خلاف تعلیق مجازات نیست.


ماکونچی پدر آزادی مشروط در اردوگاه مشهور نورفولک فرصت آزمایش این تصمیم را به دست آورد. طبق این سیستم، زندانیان میتوانسنتد از میان مراحل مختلف زندان که هر یک به نسبت مرحله پیشین خود محدودیت کم تری داشت به شرح زیر عبور کنند:

  1. زندان کامل
  2. کار در گروههای کارگری زیر نظر یک سرکارگر
  3. آزادی مشروط-جواز آزادی
  4. آزادی کامل

با وجود این که سیستم ماکونوچی در انگلستان آثار زیاد مطلوبی به جای گذاشت و در جمعیت و کاهش تورم آن نقش اساسی ایفا کرد اما این سیستم وی مورد انتقاد مخالفان قدرتمند وی روبرو شده و بسیاری از ساکنان انگلستان اعتقاد داشتند که مجرمان باید در زندان های آهنین نگهداری شوند و شایستگی کاهش مجازات را ندارند. که این سیستم را به عنوان یک سیستم رادیکال و افراطی بسیار لیبرال شناختند و سرانجام ماکونوچی در سال 1844 از مقام خود برکنار شد و تجربه ناب وی به فراموشی سپرده شد. (مهرا، نسرین، چگونگی درمان و بازپروری مجرمان در حقوق انگلستان، مقالات داخلی همایش بین المللی علمی، روزنامه رامی جلد 1 سال 1379)

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()