مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله جزای نقدی

10 / 10
از 1 کاربر

مقاله ای که پیش روی شماست  مقاله ای است با عنوان مجازات جزای نقدی.  با دانلود مقاله مجازات جزای نقدی به بررسی یکی از جایگزنی های حبس با  هدف کاهش جمعیت زندانیان و کاهش اثرات زیانبار زندان بر روح و جسم زندانیان، خانواده های بزهکاران میپردازید.. دانلود مقاله مجازات های حبس پیرامون مجازاتهایی صحبت میکند که خصیصه بارز آن حفظ منزلت و شأن انسانی مجرم است به طوری که سالب آزادی بزهکار نباشد و در عین حال بازدارندگی آن حفظ شود.

پایگاه دانلود مقاله های حقوقی
ارائه دهنده مقالات و جزوات تخصصی رشته حقوق
دانلود مقاله مجازات جزای نقدی

 شما میتوانید با دانلود مقاله جزای نقدی به عنوان یک مجازات کیفری و همچنین مقالاتی با عناوین محرومیت اجتماعی، میانجیگری کیفری و حبس در منزل به پژوهشی در خصوص موضوع زندان  زدایی دست یابید.

 

چکیده:

حبس یکی از مجازاتهایی است که در ادوار مختلف تاریخ همواره وجود داشته است. هر چند که تحولاتی در رویکردهای فلسفی حبس بوجود آمد و حاصل آن نظرات مختلف مکاتب کیفری بود. امروزه نیز در رویه قضایی به جهت رعایت حقوق بشر و حفظ حقوق شهروندی و همچنین طبق  سیاست حبس زدایی ، متولیان دستگاه قضا سعی بر جایگزین کردن مجازاتهایی از قبیل جزای نقدی به جای کیفر حبس مینمایند. دراین مختصر قصد داریم که به بررسی جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس بپردازیم.

کلمات کلیدی: حبس، جزای نقدی، مجازات جایگزین، حبس زدایی

مقدمه:

مجازات زندان از در تمامی دوران تاریخ وجود داشته است و معمولا هم شرایط نامناسب جسمی و روانی حاکم بر زندانها و تذلیل شأن انسانی مجرم باعث شد که متفکرین و حقوقدانان به تعدیل و ضعیت زندانها بپردازند به تدریح در خلال این تغییرات این نتیجه حاصل شد که بهتر است مجازاتهای جایگزین و غیر سالب آزادی را فراهم کرد. در ایران هم از آنجایی که زندانها تبدیل به دانشگاه بزهکاری و  بازآموزی شیوه های نوین و حرفه ای ارتکاب جرم شده بودد و از طرفی هم هزینه نگهداری زندانیان موجب شد تا به فکر جایگزین های حبس باشند از جمله این جایگزینها جزای نقدی است که مجرمین به جای حبس های کوتاه مدت محکوم به پرداخت آن میشوند.

جزای نقدی

جزای نقدی از زمره مجازات های مالی است که گاه صورت مجازات اصلی (مثل ماده ی 541 ق.م.ا) و گاه به صورت مجازات تکمیلی یا تتمیمی اجباری (ماده 707 ق.م.ا) یا اختیاری (ماده 708 ق.م.ا) مورد حکم دادگاه قرار میگیرد. جزای نقدی دارای کارکردهایی است که از زمره ی آن ها نقش جایگزینی آن است. در کشورهای زیادی از جمله ایران از آن به عنوان مجازات مجرمین استفاده میشود، به عنوان مثال در کشور هلند،  نه تنها جزای کیفر، نقدی فرض شده و بلکه به عنوان کیفر ترجیحی جرم به کار رفته است و قضات مکلفند در هر موردی که جزای نقدی را تحمیل نمی کنند دلایل خود را ارائه بدهند.

 در کشور آلمان درسال 1986 برای 81 درصد از مجرمین بزرگسال دستور پرداخت جزای نقدی صادر شد که 73 درصد از مجرمین مذکور به جرم خشونت محکوم شده بودند. در انگلستان در سال 1990 جزای نقدی به عنوان مجازات در 34 درصد نسبت به جرائم قابل کیفر خواست دادگاه مجستریت و 3 درصد از جرایم قابل کیفرخواست در دادگاه جزا تعیین می شده است.

مفهوم جزای نقدی

از جزای نقدی تعاریف مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه گردیده است که میتوان گفت جریمه نقدی عبارت است از مبلغی وجه نقد که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن است. جریمه نقدی اعم است از غرامت، مجازات نقدی، جریمه و سایر اصطلاح هایی که در این زمنیه به کار رفته است. امروزه در جهان و حتی کشورهایی غربی جریمه نقدی همچنان یکی از مجازاتهای عمده بسیاری از جرایم به لحاظ عیب های فراوانی که بر زندان محسوب می شود قرار داده اند. در کشور انگلستان جزای نقدی به عنوان معمول ترین کیفر صادره در دادگاهها محسوب میشود که عبارت است از: "الزام (دستور) مجرم به پرداخت مبلغی از پول به دولت."
در دوران معاصر از جریمه نقدی به عنوان یک ضمانت اجرایی بینابین و یای یکی از مجازاتهای اجتماعی به عنوان مجازاتی ممتاز مورد نظر قرار گرفته و نزد جرمشناسان و متخصصان حقوق کیفری ارج و منزلت ویژه یافته است و در سطح گسترده به عنوان جایگزین از آن استفاده میشود.

تاریخچه جزای نقدی

جزای نقدی به عنوان یکی از نخستین انواع مجازاتها در طول تاریخ در شکل مختلف و واکنش به بسیاری از جرم ها اعمال شده است که در نظام کیفری کشورهای مختلف، نمونه های بسیاری بر قدمت این موضوع دلالت دارد.

 

منتسکیو

منتسکیو پیدایش جریمه نقدی را در قبیله های ژرمنی به شکلی از مجازات مبتنی بر تصمیم عقلانی اقوام ژرمنی میداند که برای پایان دادن به انتقام های شخصی و رفع کینه و خصومت ناشی از جرم میان مجرم و بزه دیده و اقوام و قبایل و ایجاد صلح و آشتی میان آنها، برای هریک از جرمهای طبقه بندی شده جریمه مشخصی تعیین میکردند. در نظام کیفری ایران بیش از انقلاب اسلامی جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی یا تبعی در شمار یکی از شایعترین کیفرها قرار داشت و پس از انقلاب نیز به عنوان کیفر تعزیری هر چند با تأخیر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در اکثر کشورها جایگزین واقعی برای مجازات زندان در جرمهای کم اهمیت کوتاه مدت بود که بخشی از قوانین ناظر به جایگزین جزای نقدی با زندان، در بردارنده مقرراتی است که تبدیل اجباری زندان را مقرر کرده اند و بخش دیگر امکانات استفاده از جزای نقدی را به قضاوت داده اند مانند قانون جزای ایتالیا - استرالیا و آلمان که هر دو روش را در خود جای داده اند و حقوق ایران و انگلستان نیز از این روش تبعیت کرده است.

 ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی

در خصوص ماهیت بازداشت بدل از جریمه نظریات متعددی مطرح شده است. برخی معتقدند که "زندان بدل از جزای نقدی در ایران همانند آلمان و ایتالیا جایگزین جزای نقدی است زیرا مدت زندان بر اساس ملاکی که قانونگذار معین میکند از باب جزای نقدی محسوب میشود و از آن میکاهد تا جایی که زندان تمام شود و محکومٌ علیه از زندان آزاد میشود."

 در مقابل برخی دیگر اعتقاد دارند که "بازداشت ما به ازاء جزای نقدی کیفر حبس نیست که مشمول قواعد محکومیتهای کیفری سالب آزادی مانند آزادی مشروط شود بلکه ضمانت اجرا و وسیله وصول مطالبات دولت است."

البته در تأیید این نظریه برخی دیگر اعتقاد دارند که اگرچه از نظر سیاست کیفری مناسب، جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس توصیه میشود مع هذا اجرای حکم جزای نقدی در صورت عجز محکومٌ علیه از پرداخت منتهی به تبدیل آن به حبس میگردد. در واقع تبدیل آن به حبس وسیله تهدید و اجبار محکوم علیه به پرداخت جریمه است که به علاوه تبصره ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 67/8/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع که زندان بدل از جزای نقدی ضمانت اجرا میباشد نه جایگزین، تأکید دارد چرا که اگر جایگزین تلقی میشد تقسیط پرداخت جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی بود که به نظر میرسد نظریه گروه سوم با توجه به استدلال آنها صحیح به نظر میرسد که این موضوع در کشورهای اروپایی و کشور انگلستان صدق پیدا میکند.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()