مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله پرونده شخصیت

4 / 10
از 2 کاربر

مقاله پرونده شخصیت به یکی از موضوعات نسبتاً جدید در زمینه دادرسی کیفری میپردازد. مقوله شخصیت و تأثیر آن در به وقوع پیوستن جرم امری ثابت شده در حقوق کیفری امروز است.

پایگاه دانلود مقاله های حقوقی
ارائه دهنده مقالات و جزوات تخصصی رشته حقوق
دانلود مقاله پرونده شخصیت

  تعیین مجازات مناسبتر برای هر بزهکار مستلزم داشتن یک پرونده راجع به شخصیت، ژنتیک، محیط جغرافیایی، محل زندگی، نحوه گذران زندگی، سابقه بزهکار در ارتکاب افعال مجرمانه و .......... میباشد. با دانلود مقاله پرونده شخصیت و دریافت رایگان این مقاله، با موضوع تحقیق پیرامون شخصیت متهم و نحوه عملی کردن طرح تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری متهم آشنا میشوید.

پرونده شخصیت

به نام خدا

چکیده:

از زمانی که آدمی پا به عرصه خلقت گذاشت بحث جزا و کیفر هم به طبع گناهان و جنایاتی که از بشر سر زد مطرح شد. بعد از گذشت سالیان سال از خلقت بشر و پس از شکل گیری شهرها و تمدنهای بشری، حقوقدانان، نظریه پردازان و اندیشمندان حقوقی برآن شدند که مجازات ها رنگ و بوی انسانی به خود بگیرد نه اینکه صرفا انتقام محض باشد. بنابراین حقوق جزا هم راه پر فراز و نشیب تکامل را طی کرد تا اینکه  بحث باز اجتماعی کردن مجرمین، اصلاح و اقدامات تأمینی برای درمان بزهکاران و تشکیل پرونده شخصیت در جهت فردی کردن مجازات ها مطرح شد و اتفاقا مورد اقبال متصدیان قضایی قرار گرفت. هم اکنون قانون کشورهای بسیاری تشکیل پرونده شخصیت را در قانون مجازات خود گنجانده اند.هم اکنون در این مختصر قصد داریم به بررسی معنا و مفهوم پرونده شخصیت و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی بپردازیم.

کلمات کلیدی: پرونده شخصیت، فردی کردن مجازات، باز اجتماعی کردن، اصلاح و درمان

مقدمه:

محکوم کردن یک مجرم بدون در نظر گرفتن سوابق و شخصیت او ،اثرات اجتماعی، ژنتیک، محیط زندگی و حتی آب و هوایی که در آن رشد داشته صحیح نیست و قاضی نباید فقط به جرم ارتکابی نداشته باشد و عوامل روانی جسمانی اجتماعی بزهکار را فراموش کند. قاضی در برخورد با عارضه بزهکاری نباید تنها درمقام جستجوی مصداق قانونی آن باشد، بلکه او به مثابه یک طبیب، قبل از هرکاری باید درد بیمار را تشخیص داده سپس داروی لازم و مناسب را تجویز کند و گرنه بیمار او نه تنها مداوا نمیشود بلکه امکان تشدید حالت و احیاناً نابودی وی شده و حتی احتمال شیوع بیماری نیز وجود خواهد داشت. حتي شيوع بيماري نيز وجود خواهد داشت.بر اين اساس به منظور پي بردن به زواياي شخصيت متهم يا مجرم، تشکيل پروندهاي تحت عنوان پرونده شخصیت  در کنار پرونده قضايي که در تنظيم و  تدوين آن متخصصان علوم مختلف مانند پزشک، روانپزشک، روانشناس، جامعه شناس، مددکار اجتماعي و... نقش اساسي دارند، از ضروريات يک دادرسي کيفري عادلانه محسوب ميگردد، تا مقام قضايي با مراجعه به آن پرونده و اشراف بر ابعاد مختلف شخصيت بزهکار بتوانند در راستاي فردي کردن رسيدگيهاي کيفري و تصميمات قضايي، عادلانه ترين تصميم را جهت بازسازگاري و يا تنبيه مجرم اتخاذ کند.

 

 

1- مبانی و مفهوم شناسایی شخصیت

الف)تعریف شخصیت

در تعریف شخصیت معمولا نمیتوان به یک تعریف جامع و مانع دست یافت، اما به طور  کلی متوان گفت که شخصیت هر فرد ترکیبی از ویژگی های ثابت و پایدار  بدنی- زیستی ، روانی و اجتماعی است که بر اثر شرایط زیستی و اجتماعی در هر فرد شکل میگیرد و موجب تمایز هر فرد از فرد دیگر میشود.

از آنجایی که بعضی از خصوصیات و جنبه های شخصیتی مجرم، او را به سوی تبهکاری سوق میدهد همین موضوع باعث شد که رویکرد جدیدی در نحوه مجازات مجرم ایجاد شد. جرم شناسی نوین با رویکرد تشکیل پرونده شخصیت به منظور کمک به باز اجتماعی شدن مجرم و معالجه بزهکار برمبنای ویژگی های جسمی و روانی و روحی او و با هدف جلوگیری از تکرار جرم توسط وی، باب جدیدی ار در مقوله حقوق کیفری و جرمشناسی باز کرد.

ب) مفهوم پرونده شخصیت

پرونده شخصیت پرونده ای است که شامل اطلاعاتی از وضعیت روانی،  وضعیت خانوادگی از نظر عاطفی، ، وضعیت تحصیلی، اجتماعی، ژنتیکی، شکستها، ناکامی ها، تعداد افراد خانواده، سوابق کیفری والدین و اعضای خانواده، علل ارتکاب جرم میباشد. به طور کلی پرونده شخصیت، به بررسی حالات عمومی بزهکار میپردازد با توجه به پروند‌‌ه شخصیت او می‌توان به علل ارتکاب جرم پی برد‌‌ و از تکرار جرم توسط او د‌‌ر آیند‌‌ه جلوگیری به عمل آورد.

در پرنده شخصیت سعی در شناخت کلی مجرم است که میتواند قاضی را در اتخاذ یک مجازات متناسب برای اصلاح و درمان مجرمین یاری دهد. که گامی مهم در راستای اصل فردی کردن مجازات ها و رعایت انصاف و عدالت در دادرسی کیفری میباشد. که از آن به سیاست عدالت ترمیمی یاد میشود.

بر اساس ماد‌‌ه ۲۰۳ قانون آیین د‌‌اد‌‌رسی کیفری، «د‌‌ر جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد‌‌ یا تعزیر د‌‌رجه چهار و بالاتر است و همچنین د‌‌ر جنایات عمد‌‌ی علیه تمامیت جسمانی که میزان د‌‌یه آنها ثلث د‌‌یه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است د‌‌ر حین انجام تحقیقات، د‌‌ستور تشکیل پروند‌‌ه شخصیت متهم را به واحد‌‌ مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی صاد‌‌ر کند‌‌. این پروند‌‌ه که به صورت مجزا از پروند‌‌ه عمل مجرمانه تشکیل می‌شود‌‌، حاوی مطالب زیر است:

الف- گزارش مد‌‌د‌‌کار اجتماعی د‌‌ر خصوص وضع ماد‌‌ی، خانواد‌‌گی و اجتماعی متهم. ب- گزارش پزشکی و روان‌پزشکی»

ج) ویژگی های پرونده شخصیت

پرونده شخصیت بزهکاران از نظر اصولی بایستی با شروع باز پرسی توسط تیمی مرکب از روان پزشک، پزشک عمومی، روان شناس، روان سنج، مددکار اجتماعی و متخصصین علوم اجتماعی با بررسی وضعیت جسمانی، فردی، اجتماعی و روانی متهم یا محکوم صورت گیرد. (ماده 202 لایحه آیین دارسی کیفری)

2-جایگاه پرونده شخصیت درنظام دارسی کیفری ایران

در نظام حقوقی ایران بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد شخصیت متهم یا محکوم علیه توسط شخص قاضی و عنداللزوم  ضابطین دادگستری، آن هم ضمن پرونده کیفری صورت میگیرد. اما در مراحل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی تعقیب جرم و دادرسی به معنای خاص که همان صدور حکم است پرونده ای تحت عنوان پرونده شخصیت به صورت مستقل وجدا از پرونده کیفری وجود ندارد و قانون گذار با بی تفاوتی کامل نسبت به آن گذشته است و لیکن مواد مختلفی در مقررات کیفری ما وجود دارد که هریک از آنها به نوعی به این شناخت ربط پیدا میکند.

نتیجه بررسی شخصیت بزهکار  در قالب نظریات مشورتی متخصصان بالینی خطاب به : 1- قضات دادگاه به منظور فردی کردن کیفر یا اقدام تأمینی 2- زندانبان در صورتی که واکنش از نوع سالب آزادی باشد و با هدف فردی کردن اجرایی کیفر سالب آزادی در پرونده شخصیت مرتکب جمع آوری وثبت میگردد.

معمولاً نکات مهمي که بايستي در پرونده شناسايي شخصّيت آورده شود عبارتند از:

 ۱) ساختمان بدني و جسمي و زيستشناسي متهم ۲) نتيجه معاينه ي وي از نظر روحي و رواني و انحرافات ۳) وضع اخلاقي و خانوادگي، اجتماعي، فرهنگي و چگونگي تعليم و تربيت متهم؛ براي نيل به اين

نکات بايد اقدامات زير انجام گيرد: الف) پرنمودن ورقه تحقیق و پژوهش که اولین سند شناسایی شخصیت فرد مورد آزمون است به وسیله مددکاران اجتماعی ب) پزشکان متخصص آزمون شوند را از نظ بررسی وضع سلامتی و ابتلاء به بیماری های گوناگون از جمله آمیزشی و همچنین اعتیاد والدین به مواد مخدر و الکل و تمایلات جنسی و غدد مترشحه داخلی که در رشد مؤثرند، مورد بررسی قرار میدهند. ج) روان پزشک متهم را از جهت ضايعات عضوي در اعصاب و مغز و ثبت امواج الکتريکي سلولهاي عصبي مغز، مورد آزمايش قررا میدهد. د) آزمايشهاي روانشناسي و روانکاوي، براي تجزيه و تحليل طرز تفکر، روحيه، تعيين ميزان هوش و استعداد آزمون شونده که توسط متخصصين به عمل ميآيدآزمايشات مختلف ديگر از جمله راديوسکوپي، راديوگرافي، ميزان حجم هواي ريتين، فشار خون، ضربان قلب، تعيين گروه خون، نيروي عضلاني و ... از جمله آزمايشات در  جرم شناسي باليني است (محمدیان، سارا، محمدرضا پور، بابک، مقاله لزوم تشکیل پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی کیفری ایران، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره 19، شماره 2 و3 تابستان و پاییز 1392، ص 332. )

مواردی که در نظام حقوقی ایران بررسی و تحقیق پیرامون شخصیت متهم صورت میگرد عبارت است از:

1- تشخيص مجازات مناسب تربه حال متهم براي اعمال كيفيات مخففه (م 22 ق . م.1)

2-بررسي وضعيت اجتماعي وسوابق زندگي محكوم عليه واوضاع واحوالي كه موجب ارتكاب جرم ازسوي وي گرديده جهت تعليق اجراي مجازات(بند ب م 25 ق . م.1) يا تعليق مراقبتي (م 29ق.م 1)

3- پيش بيني اين موضوع كه محكوم عليه پس از آزادي مجدداً مرتكب جرمي نخواهد شد ، به منظور اعمال مقررات آزادي مشروط (بند 2 م 38 ق.م.1)

4- تشخيص استحقاق تخفيف مجازات در مورد شركاء جرم به تناسب تأثير عمل ارتكابي هر يك (تبصره م 42 ق .م .1)

5-تشخيص حالت خطرناك مجنون به منظورنگهداري وي درمحل مناسب تا رفع حالت خطرناك (م 52 ق م 1)

6-تشخيص حالت خطرناك مجرمين به منظوراعمال اقدامات تاميني و تربيتي در خصوص آنان   (م.1 قانون اقدامات تاميني و تربيتي مصوب 1339)

7-تشخيص درجه خطرناكي مجرمين به منظور نياز يا عدم نياز به نگهداري يامعالجه آنان در تيمارستان مجرمين(م .4 اقدامات تاميني و تربيتي مصوب 1339)

8-تشخيص بيم تجري مرتكب به منظور اعمال مجازات تعزيري در مواردي مثل مواد 224و 614 ق.م.1

9- تشخيص اقتضاء تخفيف مجازات در جرائم غير قابل گذشت به استثناء گذشت شاكي خصوصي بعد از قطعيت حكم و تقاضاي محكوم عليه (م 227 ق.آ.د.ك)

نتیجه گیری

متأسفانه قانونگذار ایران تنها در مرحله اجرای مجازات حبس به منظور شناسایی زندانیان جهت طبقه بندی آنان، تشکیل پرونده شناسایی شخصیت را ضروری دانسته است. در حالی که موضوع پرونده شخصیت باید از همان ابتدای شروع مراحل پیج گانه دادرسی کیفری آغاز شود. تنها اینگونه میتوان ارتباط شخصیت مجرم با جرم ارتکابی را کشف نمود. عدم الزام قانونی به تشکیل پرونده شخصیت خود یکی از معضلات مهم بر سر راه ایجاد پرونده شخصیت و تحول در نظام کیفری ایران است.

 

 

ارسال نظر

علی ظهرابی : عالی بود
1 0
بسیار عالی
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()