مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله "حقوق فناوری اطلاعات"، به بررسی حقوقی و  قوانین وضع شده بر حقوق ارتباطات از طریق تکنولوژی ارتباطات میپردازد. برای نمونه کمیسیون حقوقی تجارت بین الملل، قانون نمونه امضاء الکترونیک، وایپو و ....... در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دانلود مقاله حقوق فناوری اطلاعات و همچنین دانلود مقالات حقوق مالکیت فکری (در سه بخش) میتواند بخشی از منابع لازم برای پژوهش های حقوقی کاربران در رابطه با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات را فراهم کند. امیدواریم دانلود مقاله حقوق فناوری اطلاعات بخشی از اطلاعات مورد نیاز شما را فراهم کند.

1مجموع 1 مقاله

دانلود مقاله حقوق فناوری اطلاعات

 دانلود مقاله "حقوق فناوری اطلاعات"، به بررسی قوانین وضع شده بر حقوق ارتباطات از طریق تکنولوژی ارتباطات میپردازد. برای نمونه کمیسیون حقوقی تجارت بین الملل، قانون نمونه امضاء، الکترونیک وایپو و ....... در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. دانلود مقاله حقوق فناوری اطلاعات و همچنین دانلود مقالا ...
1مجموع 1 مقاله
نمایش همه
علاقه مندی ها ()