مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

Prevention

10 / 10
از 1 کاربر

جلوگیری از بزهکاری نوجوانان

مشخصات کلی

پایگاه دانلود مقاله های حقوقی
ارائه دهنده مقالات و جزوات تخصصی رشته حقوق
Rightspaper.com

مقاله ای که پیش روی شماست با نام کامل "جلوگیری از بزهکاری نوجوانان، بستری اجباری به عنوان ابزار امنیتی عمومی" برگرفته از بانک اطلاعاتی آی اس آی است که از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده است. با دانلود مقاله "جلوگیری از بزهکاری نوجوانان" شما هم به متن انگلیسی و هم ترجمه فارسی آن در قالب فایل پی دی اف و فایل ورد دسترسی خواهید داشت.
پایگاه دانلود مقاله های حقوقی، جهت آشنایی شما با محتوای مقاله مذکور، بخشی از متن فارسی این مقاله را به صورت رایگان برای شما قرار داده است. شما میتوانید ترجمه فارسی این مقاله را مطالعه و سپس در صورت رضایت آن را به سبد خرید اضافه و پس از انجام فرآیند خرید بر روی لینک دانلود مقاله کلیک نمایید.

امیدواریم این مقاله رضایت شما را تأمین نماید.

مشخصات:

نام مقاله: جلوگیری از بزهکاری نوجوانان، بستری اجباری به عنوان ابزار امنیتی عمومی

تعداد صفحات: 28 صفحه

فرمت: zip(حاوی متن مقاله انگلیسی pdf، ترجمه فارسی pdf و ترجمه فارسی در قالب فرمت word)

منبع: isi

قیمت: 25000تومان

 

 مطالعه بخشی از مقاله

چکیده:

هدف مقاله حاضر آن است که گفتمانهای مربوط به حمایت و مراقبتی که بستری نمودن اجباری را فرا گرفته اند با ارائه شواهدی از استفاده از آن به عنوان مکانیزم کنترل و مجازاتی که آسیب پذیری اجتماعی مصرف کنندگان جوان مواد مخدر را افزایش می دهد به عنوان مسئله و مشکل، مدّ نظر قرار دهد. بدین منظور، دعاوی مربوط به نوجوانانی که برای درمان اعتیاد به مواد مخدر به عنوان تدبیری حمایتی به مؤسسات روانی سپرده شده اند را در ایالت ریو گرانده دو سول در کشور برزیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. تجزیه و تحلیل مطالب گفتمان هایی را به اثبات رسانیده است که مصرف کنندگان جوان مواد مخدر را محدود نموده و جمعیت مزبور را به عنوان افراد بالقوه خطرناک و همچنین دسته جمعیتی در معرض خطر درآورده است. بدین مفهوم، اشاره می کنیم که چگونه بستری اجباری به عنوان ابزاری برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان از دعاوی برخاسته است.

واژگان کلیدی: بزهکاری نوجوانان، مصرف مواد مخدر، بساری اجباری روانی، امنیت عمومی، خطر

مقدمه

مطالعه حاضر فرآیند قضایی شدن روزافزون مراقبت از سلامت روانی که به مصرف کنندگان جوان مواد مخدر ارائه می شود را مورد بررسی قرار می دهد. هدف مقاله پیش رو تحلیل این مسئله است که چگونه بستری نمودن اجباری جوانان به عنوان ابزاری برای امنیت عمومی و پیشگیری از خشونت مورد استفاده قرار گرفته است. ما می کوشیم تا مباحثات مربوط به حفاظت و مراقبت پیرامون بستری اجباری را با ارائه شواهدی از کاربرد آن به عنوان مکانیزم کنترل و مجازاتی که آسیب پذیری مصرف کنندگان جوان مواد مخدر را افزایش می دهد به عنوان مشکلی که نیازمند راه حل است مدنظر قرار دهیم.
بدین منظور، ما به ابزارهای نظری و روش شناختی روانشناسی عمومی از دیدگاهی پسا ساختارگرایانه به ویژه دیدگاه های مربوط به افکا رمیشل فوکو استناد نموده ایم. ما تحلیل نویسنده از مباحثات و پیدایش دانش در ارتباط با مکانیزم ها و تکنولوژی های قدرت را مورد ملاحظه قرار داده ایم. ما ظهور "جوانان معتاد" را به عنوان معضلی اجتماعی که روانشناسی و حقوق را به تولید طیفی از اطلاعات و راهکارهای مداخله و مدیریت این جمعیت فراخوانده است مورد بحث قرار می دهیم. چنین امری بر انجام سیاست گذاری های عمومی و همچنین طرقی که به واسطه آنها نوجوانان دیده شده و با خود و دیگران ارتباط برقرار کنند تاثیر می گذارد.
پژوهش حاضر بر مبنای تجزیه و تحلیل دعاوی مربوط به نوجوانانی است که در ایالت Rio Grande do Sul در کشور برزیل جهت درمان اعتیاد به مواد مخدر به عنوان تدبیری حفاظتی به مؤسسات روانی سپرده شده اند. با تجزیه و تحلیل اسناد، تلاش کرده ایم تا روابط ایجاد شده میان حوزه های دانش و مکانیزم های قدرت را که در حفظ برخی حقایق درباره جوانان معتاد نقش داشته و از مشروعیت و به روزرسانی راهکار بستری اجباری حمایت می کنند شناسایی کنیم. تجزیه و تحلیل مطالب گفتمان هایی را به اثبات رسانیده است که مصرف کنندگان جوان مواد مخدر را محدود نموده و جمعیت مزبور را به عنوان افراد بالقوه خطرناک و همچنین دسته جمعیتی در معرض خطر درآورده است. بدین مفهوم، اشاره می کنیم که چگونه بستری اجباری به عنوان ابزاری برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان از دعاوی برخاسته است؛ چرا که بسیاری از دلایل بستری نمودن به مسائل سلامت مربوط نبوده بلکه در عوض با حوزه امنیت عمومی ارتباط می یابد.

شکل گیری جوانان معتاد به عنوان یک معضل اجتماعی "جدید"

ده سال پیش هیچ موردی در دولت وجود نداشت. ما تخمین می زنیم که در حال حاضر 50 الی 60 هزار مصرف کننده کراک وجود دارد.

این بیان مقام پیشین سلامت ایالت ریو گرانده دو سول مشعر بر طرقی است که در آنها رابطه میان جوانان و مصرف مواد مخدر به عنوان معضل جدیدی که بازیگران اجتماعی مختلف باید با آن مواجه شوند معرفی می شود. ده سال پیش کراک به ندرت در ایالت پیدا می شد و به فروش می رسید  و جمعیت به میزان قابل ملاحظه ای کوچکتر بود؛ با وجود این، حتی خدمات سلامت روان کمتری که جهت کمک به کودکان و نوجوانان با مصرف کنندگان لولو و سایر مواد مخدر در نظر گرفته شده بود بیش از حد شلوغ بودند. از این رو، وجود شمار عظیمی از مصرف کنندگان مواد مخدر در ایالت که بدون شک حتی بزرگتر شده است و نیاز به خدمات بهداشتی جهت کمک به جمعیت مزبور هیچ یک نمی توانند به عنوان چیز جدیدی نگریسته شوند.بنابراین، عجیب است که مصرف مواد مخدر توسط جوانان امروزه به عنوان معضلی بزرگ که بر جامعه تاثیر می گذارد ظهور یافته و اقدام دولت و همچنین پاسخ هایی از بعضی از حوزه های دانش را می طلبد.  

پایگاه دانلود مقاله های حقوقی
ارائه دهنده مقالات و جزوات تخصصی رشته حقوق
Rightspaper.com

Silva، Hartmann،Scisleski وPires با هدف اثبات تغییرات در آنچه که به عنوان آسیب شناسی کودکان و نوجوانان تعریف می شود، سوابق بیماران بیمارستان روانی سائو پدرو را از زمان تاسیس آن در سال 1884 تا سال 1937 مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنها همچنین تجزیه و تحلیل مقایسه ای انجام داده که به بررسی وضعیت حاضر بیمار پرداخته و نتیجه گرفتند که در حال حاضر اعتیاد به مواد مخدر نشانه اصلی یافت شده در سوابق بستری است و استیصال (درماندگی) و ارجاع توسط قوه قضاییه ویژگی های غالب فرآیندهای بستری است. استیصال و شیوه کنترل قضایی مزبور در طول سالیان ثابت باقی مانده و هنوز هم در روش بستری یافت می شوند که در نتیجه گواه بر این می باشند که رابطه میان دانش حقوقی و روانپزشکی در مورد کودکی و جوانی دارای سنتی دیرینه است.  بستری شدن به عنوان مکانیزم تضمین کننده نظم عمومی و تضمین تشکیلات و رفع استیصال و درماندگی ظهور یافته است. سوابقی از کودکان و نوجوانانی وجود دارد که به خاطر چیزی که به عنوان "اختلال رفتاری" شناخته می شود و نه سلامت روان بستری شده اند.
در نتیجه، اتفاقی نیست که پیدایش این معضل جدید با گسترش تصویر "جوانان معتاد به مواد مخدر" همراه است که به خشونت ناشی از فقدان کنترل هیجانی، استعمال مواد مخدر، یا نیاز به به دست آوردن پول یا چیزهای دیگری که ممکن است برای خرید مواد مخدر بیشتر مورد استفاده قرار گیرند پیوند خورده است. علاوه بر این، این جمعیت جوان، که با اعتیاد به مواد مخدر معلوم  می شوند، به عنوان افراد آسیب پذیر اجتماعی تعریف شده و به عنوان یا قربانیان یا سردمداران اصلی این معضل اجتماعی  توصیف می شوند. به علاوه، جرایم مرتبط با مواد مخدر تبدیل به یکی از بیشترین موضوعات مورد بحث در طی دهه گذشته شده که مشتمل بر هر دو دسته اقدامات پیشگیرانه و سرکوبگرانه همراه با هزینه ها و منافعی بوده که به طور ضمنی در حمایت اجتماعی است.

 Freitas  اشاره کرده است که خشونت روزافزون نوجوانان و مصرف مواد مخدر ما را به یافتن دلیل بنیادین آن سوق می دهد. اثر چنین چیزی آن است که کارشناسان و تولیدات شاخه هایی از علومی همچون روانشناسی، روانپزشکی، روانشناسی تربیتی، خدمات اجتماعی و حقوق در میان سایر علوم با توضیحاتی که ارائه می دهند در ساخت ویژه مشکلی که در تلاش برای توضیح آن هستند کمک می کنند. این جنبه تولید علم مبتنی بر این اعتقاد است که خصیصه ای در افراد جوان وجود دارد که باید درمان شده و بهبود یابد.
در تلاش برای اصلاح موضوعی که به عنوان انحراف نگریسته می شود، روانشناسی و حقوق به مشارکت در ایجاد روشی که سوژه مصرف کننده مواد مخدر با هویت به قول معروف معتاد، وابسته، نادرست و خشن شناخته می شود خاتمه داده اند.
جوانان مصرف کننده مواد مخدر اینگونه به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی توصیف شده و اینها راهکارهایی است که برای حل چنین معضلی طراحی شده است. همانگونه که پیش از این ذکر شد، اگرچه خشونت و مصرف مواد مخدر توسط جوانان پدیده جدیدی نیست، چنین مشکلی امروزه به عنوان پدیده ای نو ظهور یافته است. بنابراین، نوآوری در خود این موضوع نیست، بلکه در روابط ایجاد شده با آن است. تاکید می کنیم که اگرچه معانی منسوب به "جوانان معتاد به مواد مخدر" به لحاظ تاریخی شناخته شده اند، بعضی از شاخه های دانش که ساخت این معانی را تایید کرده اند با نسبت دادن ویژگی قائم به ذات و مستقل به بیانات خود به عنوان کشفیات خود از ماهیتی که اساس یک معضل فردی و اجتماعی بوده تا آنکه گفتمانی باشد که سوژه مصرف کننده مواد را شکل دهد تلاش می کنند تا قدمت تاریخی آنها را کنار بزنند. (Reis، Guaraschi و Carvallo، 2014)

 

 

 

دانلود های مشاهده شده

دانلود های مرتبط

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()