مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

moahedat

4 / 10
از 4 کاربر

دانلود جزوه حقوق معاهدات

مشخصات کلی

پایگاه دانلود مقاله های حقوقی

ارائه دهنده جزوات آموزشی رشته حقوق

Rightspaper.com

درس حقوق معاهدات از واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل میباشد. جزوه ای که پیش روی شماست تحت عنوان جزوه حقوق معاهدات ، از سری جزوات ارائه شده توسط گروه آموزشی رایتس پیپر ( دانلود مقاله های حقوقی) است. شما میتوانید قبل از اقدام به خرید بخشی از این جزوه را مطالعه کنید.

مشخصات:

جزوه حقوق معاهدات

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکز

تعداد صفحات: 61 صفحه

معاهده:

معاهده هرگونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی معین طبق مقررات حقوق بین الملل است. همانطور که میدانیم، تابعان حقوق بین الملل دولتها هستند. پس اگر میان این دولتها در سازمان های بین المللی توافق منعقد شود، آن را معاهده مینامند. معاهده میتواند کتبی یا شفاهی باشد. در عهدنامه "وین" (کنوانسیون مربوط به حقوق معاهدات) مقررات مربوط به حقوق معاهدات به صورت مدوّن در سال 1969 ذکر شد.

تعریف معاهده از دیدگاه عهدنامه های وین:

در بند الف ماده 2 عهدنامه 1969 وین معاهده را چنین تعریف کرده است:

«معاهده عبارت است از: توافق بین المللی که میان دولتها به صورت کتبی منعقد شده و تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار دارد صرف نظراز اینکه دارای عنوان خاص و یا اینکه در سند واحد دو یا چند سند درج شده باشد.»

اما در عرف معاهده میتواند هم کتبی و هم شفاهی باشد.

طبق کنوانسیون وین:

1-    معاهده باید کتبی باشد

2-    معاهده باید میان دولتها باشد (نه سازمانها)

یکسری توافقاتی وجود دارد که نمیتوان به آن ها عنوانِ معاهده ی بین المللی اطلاق کرد، که عبارتند از:

1-    توافق میانِ یک تابع حقوق بین الملل و یک شخص خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی)،

*مثال: دولتی با یک شرکت خارجی قراردادی امضا میکند که آن شرکت خارجی در آن کشور سرمایه گذاری کند. این معاهده یک معاهده بین المللی نیست؛ یعنی اگر اختلافی میان آن شرکت خارجی و آن دولت پیش بیاید یک مرجع بین المللی رسیدگی نخواهد  کرد.

2- معاهده میان دو یا چند دولت به منظور اَعمال تجاری؛ (که در بین المللی بودن یا نبودن آن تردیدها و اختلافاتی وجود دارد)/ یعنی طرفین معاهده رفتاری از خود نشان میدهند که مانند یک شخص خصوصی است. عده ای معتقدند که چون چنین معاهده ای میان دو تابع حقوق بین الملل است، پس معاهده ای بین المللی است؛ و بنابر نظر عده ای دیگر بین المللی نیست زیرا معاهده ماهیتی تجاری دارد.............................

پایگاه دانلود مقاله های حقوقی ، ارائه دهنده جزوات تخصصی حقوقی

Rightspaper.com

معاهدات قانون ساز

معاهدات قانون ساز آن دسته از معاهداتی هستند که متضمن قواعد اساسی بوده و در حکم قوانین بین المللی به شمار می آیند و رعایت آن ها برای کلیه دولتها و سازمان های بین المللی اعم از متعاهد و غیر آن لازم است. این گونه معاهدات دارای چند ویژگی هستند:

اولاً: به صورت چند جانبه منعقد میشود

ثانیاً: مدت زمان معینی ندارد.

ثالثاً: در صورت اختتام به هر سببی معاهده دیگر جایگزین آن میشود.

رابعاً: ایجاد قاعده حقوقی میکند.

به همین جهت به آن ها معاهده قانون ساز میگویند. این نوع معاهدات برای کشورهای غیر عضو هم لازم الاجرا میباشد. امروزه اکثر معاهدات قانون ساز در چهارچوب فعالیت مجامعه و کنفرانس های جهانی مخصوصا مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه و تنظیم میشود.

مهمترین معاهدات قانون ساز عبارتند از:

میثاق جامعه ملل، منشور ملل متحد، عهدنامه های چهارگانه ی ژنو 1949 در زمینه مقررات حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه، عهدنامه های 1958 ژنو در زمینه حقوق دریاها و ...................

 

دانلود های مشاهده شده

دانلود های مرتبط

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()